SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o odnětí oprávnění k využívání čísel 976 AB1 115, 976 AB1 116, 976 AB1 118, 976 AB1 119 čj. ČTÚ‑10 884/2013‑610, ve znění rozhodnutí čj. ČTÚ‑7 884/2015‑610, čj. ČTÚ‑71 553/2017‑610, držitele oprávnění: PCO VIDOCQ s.r.o., se sídlem Milheimova 809, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO 429 37 591.

čj. ČTÚ-5 165/2020-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top