SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o odnětí oprávnění k využívání čísel 475 170 000 až 475 179 999 čj. 107 169/2009‑610, ve znění rozhodnutí čj. ČTÚ‑71 362/2015‑610, držitele oprávnění: COPROSYS a.s., se sídlem Na Kopci 239, Chrudim IV, 537 05 Chrudim, IČO 455 34 152.

čj. ČTÚ-38 056/2019-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top