SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o odnětí oprávnění k využívání čísel 244 444 000 až 244 444 999 čj. ČTÚ‑16 866/2019‑610 držitele oprávnění: Broadband telekomunikační družstvo, se sídlem Petržílkova 2583/13, Stodůlky, 158 00 Praha 5, IČO 279 33 695.

čj. ČTÚ-30 882/2019-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top