SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o odnětí oprávnění k využívání čísel 244 444 000 až 244 444 999, 544 444 000 až 544 444 999 čj. ČTÚ‑157 924/2011‑610, ve znění rozhodnutí čj. ČTÚ‑61 144/2014‑610, čj. ČTÚ‑79 098/2016‑610, držitele oprávnění: EGOLI s.r.o., se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO 247 33 270.

čj. ČTÚ-14 254/2019-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top