SDĚLENÍ o místě a času konání schůzky se zájemci o účast ve výběrovém řízení pro příděly rádiových kmitočtů k zajištění veřejné mobilní sítě elektronických komunikací ve standardu GSM

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) v návaznosti na Vyhlášení výběrového řízení pro příděly rádiových kmitočtů k zajištění veřejné mobilní sítě elektronických komunikací ve standardu GSM, které bylo uveřejněno v částce 5/2009 Telekomunikačního věstníku, sděluje, že jednání se zájemci o účast v uvedeném výběrovém řízení podle bodu 2 písm. i) tohoto Vyhlášení, se uskuteční v pondělí 30. března 2009 v 10.00 hod. v sídle Úřadu, Praha 9, Sokolovská 219, v malé zasedací místnosti v 1. patře, číslo dveří 129.

Na výše uvedeném jednání budou zodpovězeny otázky zájemců o účast v předmětném výběrovém řízení.

Případné dotazy, které budou doručeny Úřadu na elektronickou adresu: podatelna@ctu.cz, označené číslem jednacím tohoto výběrového řízení, budou zodpovězeny přednostně.
Tyto dotazy musí být do 20. března 2009 doručeny Úřadu.

ČTÚ čj. 12 636/2009-613/II. vyř.
odbor správy kmitočtového spektra

Top