SDĚLENÍ o místě a času konání schůzky se zájemci o účast ve výběrovém řízení na poskytovatele veřejně dostupné telefonní služby, kterému bude uložena povinnost poskytovat dílčí službu přístup zdravotně postižených osob k veřejně dostupné telefonní službě rovnocenný s přístupem, který využívají ostatní koncoví uživatelé, zejména prostřednictvím speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) v návaznosti na Vyhlášení výběrového řízení na poskytovatele veřejně dostupné telefonní služby, kterému bude uložena povinnost poskytovat dílčí službu přístup zdravotně postižených osob k veřejně dostupné telefonní službě rovnocenný s přístupem, který využívají ostatní koncoví uživatelé, zejména prostřednictvím speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení, podle § 38 odst. 2 písm. f) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, které bylo uveřejněno v částce 7/2009 Telekomunikačního věstníku, sděluje, že jednání se zájemci o účast v uvedeném výběrovém řízení podle bodu 2 písm. e) tohoto Vyhlášení, se uskuteční dne 30. dubna 2009 ve 11.00 hod. v sídle Úřadu, Praha 9, Sokolovská 219, ve velké zasedací místnosti v 1. patře, číslo dveří 128.

Na výše uvedeném jednání budou zodpovězeny otázky zájemců o účast v předmětném výběrovém řízení.

ČTÚ čj. 19 726/2009-610/V. vyř.
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top