SDĚLENÍ o místě a času konání schůzky se zájemci o účast ve výběrovém řízení na poskytovatele zvláštních cen v rámci univerzální služby

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) v návaznosti na Vyhlášené výběrového řízení na poskytovatele zvláštních cen, které bylo uveřejněno v částce 1/2008 Telekomunikačního věstníku (upřesněno v částce 2/2008 Telekomunikačního věstníku a v částce 7/2008 Telekomunikačního věstníku), sděluje, že jednání se zájemci o účast v uvedeném výběrovém řízení podle bodu 2 písm. e) a bodu 3 písm. c) tohoto Vyhlášení, se uskuteční dne 21. dubna 2008 ve 10.00 hod. v sídle Úřadu, Praha 9, Sokolovská 219, v malé zasedací místnosti v 1. patře, číslo dveří 129.

Na výše uvedeném jednání budou zodpovězeny otázky zájemců o účast v předmětném výběrovém řízení.

Případné dotazy, které budou doručeny Úřadu na elektronickou adresu: podatelna@ctu.cz, označené číslem jednacím tohoto výběrového řízení, budou zodpovězeny přednostně. Tyto dotazy musí být do 15. dubna 2008 doručeny Úřadu.

ČTÚ čj. 91 098/2007-610/V. vyř.
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top