SDĚLENÍ k výběrovým řízením na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění městských sítí elektronických komunikací pro poskytování služby šíření zemského digitálního rozhlasového vysílání a mobilních multimediálních aplikací

Český telekomunikační úřad sděluje, že otevírání obálek s podanými přihláškami se uskuteční 28. června 2011 od 10.00 v sídle Úřadu, Sokolovská 219, Praha 9, v malé zasedací místnosti.

Čj.: ČTÚ-38 963 až 38 975/2011-613
odbor správy kmitočtového spektra

Top