SDĚLENÍ k výběrovým řízením na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění městských sítí elektronických komunikací pro poskytování služby šíření zemského digitálního rozhlasového vysílání a mobilních multimediálních aplikací

Český telekomunikační úřad v návaznosti na jednání se zájemci o účast ve výběrových řízeních, které se uskutečnilo 9. června 2011, zveřejňuje Otázky a odpovědi, zodpovězené na tomto jednání.

Čj.: ČTÚ-38 963/2011-613/II. vyř., ČTÚ-38 964 až 38 975/2011-613
odbor správy kmitočtového spektra

Top