SDĚLENÍ k výběrovým řízením na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění krajských sítí elektronických komunikací pro poskytování služby šíření zemského digitálního rozhlasového vysílání a mobilních multimediálních aplikací

Český telekomunikační úřad sděluje, že otevírání obálek s podanými přihláškami se uskuteční 6. prosince 2010 od 10.00 v sídle Úřadu, Sokolovská 219, Praha 9, ve velké zasedací místnosti.

ČTÚ čj.: 41 302/2010-613/II. vyř., čj. 41 304 až 41 315/2010-613
odbor správy kmitočtového spektra

Top