SDĚLENÍ k výběrovým řízením na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění krajských sítí elektronických komunikací pro poskytování služby šíření zemského digitálního rozhlasového vysílání a mobilních multimediálních aplikací

Český telekomunikační úřad v návaznosti na jednání se zájemci o účast ve výběrových řízeních, které se uskutečnilo 23. listopadu 2010, zveřejňuje Otázky a odpovědi, zodpovězené na tomto jednání.

ČTÚ čj.: 41 302/2010-613/II. vyř., čj. 41 304 až 41 315/2010-613
odbor správy kmitočtového spektra

Top