SDĚLENÍ k výběrovému řízení na udělení práva k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění celoplošné sítě elektronických komunikací pro poskytování služby šíření zemského digitálního rozhlasového vysílání a mobilních multimediálních aplikací

Český telekomunikační úřad v návaznosti na jednání se zájemci o účast ve výběrovém řízení, které se uskutečnilo 4. prosince 2009, zveřejňuje Otázky a odpovědi, zodpovězené na tomto jednání.

ČTÚ čj. 92 739/2009-613/II. vyř.
odbor správy kmitočtového spektra

Top