SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o zveřejnění zprávy „Monitorování komerčního poskytování služeb odpovídajících neuloženým službám v rámci univerzální služby (za rok 2012)“

Tato zpráva je zaměřena na vyhodnocení poznatků o poskytování služeb odpovídajících službám (tzv. dílčí služby), které jsou jako součást univerzální služby uvedeny v § 38 odst. 2 písm. a) až d) a g) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění účinném od 1. ledna 2012 (dále jen „Zákon“), a to za rok 2012. Ostatních dílčích služeb vymezených v § 38 Zákona se tato zpráva netýká, jelikož tyto služby byly Českým telekomunikačním úřadem uloženy jako povinnost. Tato zpráva navazuje na vyhodnocení výsledků monitorování těchto služeb za rok 2011.

čj. ČTÚ-43 342/2013-610
odbor regulace
komunikačních činností a poštovních služeb

Top