SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o provedení přezkoumání, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtovém úseku 1910,1–1915,1 MHz

Český telekomunikační úřad sděluje, že v souladu s § 20 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, provedl přezkoumání, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtovém úseku 1910,1–1915,1 MHz, s výsledkem, že omezení počtu práv k využívání uvedených rádiových kmitočtů je třeba zrušit.

čj. ČTÚ-59 460/2017-613/IV. vyř.
odbor správy kmitočtového spektra

Soubory ke stažení
Top