Sdělení Českého telekomunikačního úřadu k vyhlášení výběrového řízení na udělení telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě v kmitočtovém pásmu 872 MHz

V návaznosti na vyhlášení výběrového řízení na udělení telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě v kmitočtovém pásmu 872 MHz Český telekomunikační úřad podává následující vysvětlení a upřesnění bodu 4 písm. g) a bodu 9 písm. b) předmětného vyhlášení.

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) dne 13. ledna 2005 vyhlásil na úřední desce Úřadu a na své  internetové stránce výběrové řízení na udělení telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě v kmitočtovém pásmu 872 MHz. V návaznosti na toto vyhlášení Úřad podává následující vysvětlení a upřesnění bodu 4 písm. g) a bodu 9 písm. b) předmětného vyhlášení.

Úřad upřesňuje oba výše uvedené body tak, že podmínkou vydání Zadávací dokumentace dne 19. ledna 2005 bude provedení úhrady účastnického poplatku ve výši 50.000 Kč tak, aby tato platba byla připsána na účet Úřadu nejpozději k datu předávání Zadávací dokumentace.

ČTÚ č.j.: 5895/2005-610
odbor regulace telekomunikačních sítí a služeb
Top