Rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu – služby veřejných telefonních automatů

Rada Úřadu vydala rozhodnutí čj. 100 041/2010-610/VI. vyř. o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu – služby veřejných telefonních automatů.

Nedílnou součást rozhodnutí tvoří příloha obsahující seznam veřejných telefonních automatů zařazených do univerzální služby pro rok 2011.

ČTÚ čj. 100 041/2010-610/VI. vyř.

Top