Roaming není volání do zahraničí

 

Roaming počínaje 15. červnem 2017 zásadně mění podobu. Lidé telefonující v roamingu ze zemí Evropské unie a států Norska, Islandu a Lichtenštejnska budou moci využívat datových služeb, posílat SMS zprávy a volat domů nebo do jiných členských států za stejné ceny jako v domovské síti (princip roaming like at home), a to za předpokladu, že této výhody nebudou zneužívat.

Pravidla, která významně zlevní volání z dovolených nebo ze služebních cest, nastavila Evropská komise v Nařízení o roamingu (EU) 2015/2120.

Naopak na volání do zahraničí, kdy SIM karta je přihlášena do domácí sítě a volané číslo patří operátorovi z ciziny, ať se v danou chvíli nachází kdekoliv, regulace nijak nedopadá. Operátoři si za tyto mezinárodní hovory mohou účtovat ceny podle platného ceníku, zvolené podle vlastního uvážení.

Stejně tak se regulace nevztahuje ani na roaming z nečlenských zemí Evropské unie. Také tyto ceny operátoři stanovují i nadále na základě svého obchodního rozhodnutí.

Kdy jde o který typ volání, shrnuje infografika, zpracovaná z pohledu odchozích hovorů (ve směru šipky).

Top