Roaming není volání do zahraničí

 

Mezinárodní roaming počínaje 15. červnem 2017 zásadně změnil podobu. Lidé telefonující v roamingu ze zemí Evropské unie a států Norska, Islandu a Lichtenštejnska mohou využívat datových služeb, posílat SMS zprávy a volat domů nebo do jiných členských států za stejné ceny jako v domovské síti (princip roaming like at home), a to za předpokladu, že této výhody nebudou zneužívat.

Pravidla, která významně zlevnila volání z dovolených nebo ze služebních cest, nastavila Evropská komise v nařízení o roamingu (EU) 2015/2120, kterým se novelizovalo nařízení (EU) 531/2012, o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v EU.

Na volání a posílání SMS do zahraničí, kdy SIM karta je přihlášena do domácí sítě a volané číslo patří operátorovi z ciziny, ať se v danou chvíli nachází kdekoliv, regulace mezinárodního roamingu nedopadá. Regulaci mezinárodních volání a SMS se věnujeme zde.

Cenová regulace se nevztahuje na roaming z nečlenských zemí Evropské unie. Tyto ceny operátoři stanovují i nadále na základě svého obchodního rozhodnutí.

Kdy jde o který typ volání, shrnuje infografika, zpracovaná z pohledu odchozích hovorů (ve směru šipky).

Top