Průzkum zákaznické zkušenosti s poskytovateli telekomunikačních služeb v ČR

Český telekomunikační úřad nechal v průběhů července a srpna 2016 zpracovat průzkum veřejného mínění týkající se zákaznické zkušenosti s vybranými poskytovateli telekomunikačních služeb. Průzkum odpovídá na otázky, jak jsou zákazníci spokojeni se svými operátory, jestli jsou pro ně smlouvy srozumitelné a orientují se v nich, nebo jaké oblasti svých smluv vnímají zákazníci jako problematické.

Nejlépe hodnocený poskytovatel z hlediska přístupu k zákazníkům

Klady: popis poskytovaných služeb, termínů a způsobů vyúčtování a smluvních pokut, srozumitelné podmínky smlouvy.

Zápory: jistá nepřehlednost a struktura smluvních dokumentů.

Druhý nejlépe hodnocený „vstřícný“ poskytovatel

Klady: popis poskytovaných služeb, termínů a způsobů vyúčtování a smluvních pokut, srozumitelné podmínky smlouvy.

Zápory: častěji zmiňovaná nemožnost odstoupit od smlouvy v případě nesouhlasu se změněnými podmínkami.

Třetí nejlépe hodnocený poskytovatel z pohledu vstřícnosti ke spotřebitelům

Klady: dobře popsané služby, které poskytovatel nabízí, informace o termínech a způsobech vyúčtování, smluvních pokutách, změnách ve smlouvě.

Zápory: struktura a přehlednost smluvních dokumentů má jisté rezervy.

Nejmenší poskytovatel s průměrným hodnocením

Klady: rychlost přenesení telefonního čísla, přehlednost dokumentů na webu, informace o termínech a způsobech vyúčtování.

Zápory: nepřehlednost a struktura smluvních dokumentů, menší srozumitelnost podmínek smlouvy, horší popis nabízených služeb a smluvních pokut.

Průměrně hodnocený poskytovatel, mezi malými poskytovateli hodnocen jako druhý nejhorší z pohledu vstřícnosti k zákazníkům

Klady: popis poskytovaných služeb, termínů a způsobů vyúčtování a smluvních pokut, srozumitelné podmínky smlouvy.

Zápory: nepřehlednost a struktura smluvních dokumentů.

Nejlépe hodnocený „velký“ poskytovatel

Klady: dobře popsané služby, které poskytovatel nabízí, sjednávání služeb, možnost odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, dostatečně přehledné vyúčtování, termíny splatnosti, poměrně jasně definované smluvní pokuty.

Zápory: struktura a přehlednost smluvních dokumentů má jisté rezervy.

Průměrně hodnocený poskytovatel

Klady: dobře popsané služby, které poskytovatel nabízí, sjednávání služeb, možnost odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, dostatečně přehledné vyúčtování, termíny splatnosti, poměrně přehledné informování o jednostranně změněných smluvních podmínkách ve vyúčtování.

Zápory: obecně nastavené smluvní pokuty.

Třetí nejhůře hodnocený poskytovatel celkem a nejhůře hodnocený malý poskytovatel

Klady: jasně definované nabízené služby

Zápory: dlouhé, nudné a nepřehledné smluvní podmínky, obecně nastavené smluvní pokuty, nedostatečně přehledné informování o jednostranně změněných smluvních podmínkách ve vyúčtování, časté jednostranné měnění smluvních podmínek.

Druhý nejhůře hodnocený poskytovatel z hlediska přístupu k zákazníkům

Klady: jasně definované nabízené služby.

Zápory: dlouhé, nudné a nepřehledné smluvní podmínky, obecně nastavené smluvní pokuty, nedostatečně přehledné informování o jednostranně změněných smluvních podmínkách ve vyúčtování, časté jednostranné měnění smluvních podmínek.

Poskytovatel O2 byl hodnocen z hlediska vstřícnosti k zákazníkům nejhůře ze všech

Klady: dobře popsané služby, které poskytovatel nabízí, sjednávání služeb, možnost odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, dostatečně přehledné vyúčtování, termíny splatnosti.

Zápory: obecně nastavené smluvní pokuty, nedostatečně přehledné informování o jednostranně změněných smluvních podmínkách ve vyúčtování, častěji zmiňovaná nemožnost odstoupit od smlouvy v případě nesouhlasu se změněnými podmínkami.

Galerie
TOP 3 nejhůře hodnocení poskytovatelé telekomunikačních služeb
TOP 3 nejlépe hodnocení poskytovatelé telekomunikačních služeb
Možnosti vyzkoušení služby
Top