Aktualizované otázky ke zkouškám odborné způsobilosti

S účinností od 1. dubna 2018 aktualizujeme Otázky pro písemné testy pro získání jednotlivých druhů průkazů letecké pohyblivé služby, námořní pohyblivé služby a pozemní radiotelegrafii včetně správných odpovědí. Tímto je dána možnost široké veřejnosti  seznámit se v dostatečném časovém předstihu s aktualizovanými otázkami a připravit na zkoušku odborné způsobilosti.

Aktualizovány byly rovněž Osnovy ústní zkoušky.

Top