Projekt „Detekce a vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí v informačních systémech ČTÚ“ s registračním číslem CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0006928

Český telekomunikační úřad je ústřední správní úřad České republiky pro výkon státní správy ve věcech stanovených zákonem, včetně regulace trhu a stanovování podmínek pro podnikání v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb.

V současnosti ČTÚ realizuje projekt Detekce a vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí v informačních systémech ČTÚ s registračním číslem CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0006928, který je spolufinancován Evropskou unií.

Ukončení realizace projektu je plánováno k 30. 6. 2019.

Cílem projektu je zvýšení kybernetické bezpečnosti významných informačních systémů ČTÚ v souladu s požadavky zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, a vyhlášky Národního bezpečnostního úřadu č. 316/2014 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti, a to rozmístěním technologie pro monitoring a analýzu síťového provozu v síti ČTÚ.

Top