Předsednictví v Radě EU

České předsednictví v Radě EU (CZ PRES)

Česká republika se ujala předsednictví v Radě EU dne 1. července 2022 a bude tuto povinnost vykonávat do konce tohoto roku, tj. do 31. 12. 2022. ČTÚ se aktivně CZ PRES účastní v roli zajištění odborné expertízy z ústředí při projednávaní právních předpisů souvisejících s jeho činností. Přispívá tím tedy k naplnění pěti priorit, které si Česká republika vytyčila jako program na příštích 6 měsíců. Těmi jsou:

  1. Zvládnutí uprchlické krize a poválečné obnovy Ukrajiny
  2. Energetická bezpečnost
  3. Posilování evropských obranných kapacit a bezpečnosti kybernetického prostoru
  4. Strategická odolnost evropského hospodářství
  5. Odolnost demokratických institucí 

Top