POZVÁNKA na veřejnou prezentaci závěrů 39. zasedání Rady regulačních orgánů BEREC

Datum konání: 19. června 2019, 14:00 (SEČ)
Místo konání: Brusel
Pořadatel: Pracovní skupiny BEREC – Roaming WG a Markets & Economic Analysis WG

Na veřejném projednávání přednese Jeremy Godfrey, předseda BEREC, závěry z 39. zasedání Rady regulačních orgánů. K hlavním tématům bude patřit roaming, data economy a spolupráce s RSPG (Skupina pro politiku rádiového spektra). Zároveň budou vyhlášeny čtyři veřejné konzultace k následujícím dokumentům:

  • Draft BEREC Guidelines on the minimum criteria for a reference offer relating to obligations of transparency (Návrh Pokynů BEREC k minimálním kritériím referenční nabídky vztahující se k povinnosti transparentnosti);
  • Draft Call for Initial Stakeholder Input on the BEREC Guidelines on the Criteria for a Consistent Application of Article 61(3) (Návrh Výzvy k podání počátečních podnětů k Pokynům BEREC ke kritériím jednotného uplatňování článku 61, odst. 3);
  • Draft BEREC Guidelines for the notification template pursuant to article 12, paragraph 4 of Directive 2018/1972 of the European Parliament and of the Council (Návrh Pokynů BEREC ke vzoru oznámení podle článku 12, odstavec 4 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972);
  • Draft BEREC guidelines on common criteria for the assessment of the ability to manage numbering resources by undertakings other than providers of electronic communications networks or services and of the risk of exhaustion of numbering resources if numbers are assigned to such undertakings (Návrh Pokynů BEREC o společných kritériích hodnotících schopnost podnikatelů, kteří nejsou poskytovateli služeb nebo sítí elektronické komunikace, spravovat číselné zdroje, a o riziku vyčerpání číselných zdrojů po přidělení čísel takovým podnikatelům).

Zájemci se mohou projednávání zúčastnit osobně nebo v rámci živého přenosu.

Registrovat se je možné do 16.června 2019.

Top