Postup Českého telekomunikačního úřadu při vyhodnocování nabídek vertikálně integrovaných operátorů v souvislosti se stlačováním marží

10.5.2013

Český telekomunikační úřad vydal dokument s názvem „Postup Českého telekomunikačního úřadu při vyhodnocování nabídek vertikálně integrovaných operátorů v souvislosti se stlačováním marží“ v zájmu podpory předvídatelnosti při posuzování přiměřenosti marže u nabídek vertikálně integrovaného operátora s povinností nedopouštět se stlačování marží.

Dokument je aktualizací předchozí verze zveřejněné 1. listopadu 2011. Původní dokument lze dohledat v archivu.

Top