POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 9 z 27. června 2022

Sdělení Českého telekomunikačního úřadu

19.   Souhrnná zpráva o plnění povinností uložených držiteli poštovní licence České poště, s.p. za rok 2021

Soubory ke stažení
Top