POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 9 z 1. října 2019

Sdělení Českého telekomunikačního úřadu

  1. Ověření dodržování pravidel pro přiřazování nákladů na jednotlivé služby, na něž se vztahuje poštovní povinnost držitele poštovní licence za rok 2018

Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

  1. Vydání příležitostné poštovní známky „ČESKÝ DESIGN: VÁCLAV KRÁL“
  2. Vydání příležitostného poštovního aršíku „ČESKOSLOVENŠTÍ LETCI V ROYAL AIR FORCE“
  3. Vydání příležitostné poštovní známky „60 LET DIVADLA SEMAFOR“
  4. Vydání příležitostného poštovního aršíku „ČESKÉ HEREČKY A HERCI: DANA MEDŘICKÁ A RADOVAN LUKAVSKÝ“
Soubory ke stažení
Top