POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 8 z 4. července 2018

Sdělení Českého telekomunikačního úřadu

  1. Souhrnná zpráva o plnění povinností uložených držiteli poštovní licence České poště, s.p., za rok 2017
Soubory ke stažení
Top