POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 8 z 3. září 2020

Sdělení Českého telekomunikačního úřadu

 1. Ověření dodržování pravidel pro přiřazování nákladů na jednotlivé služby, na něž se vztahuje poštovní povinnost držitele poštovní licence za rok 2019
 2. Sdělení o vydání rozhodnutí čj. ČTÚ-8 898/2020-606/X.vyř. ze dne 23. 6. 2020 a rozhodnutí čj. ČTÚ-35 266/2020-603 ze dne 30. 7. 2020 ve sporu mezi provozovatelem poštovních služeb a držitelem poštovní licence

Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

 1. Vydání příležitostné poštovní známky „ZPĚVNÍ PTÁCI V NAŠEM OKOLÍ: STRNADOVITÍ“
 2. Vydání příležitostné poštovní známky „ZPĚVNÍ PTÁCI V NAŠEM OKOLÍ: MLYNAŘÍKOVITÍ A VRABCOVITÍ“
 3. Vydání příležitostného poštovního aršíku „VESMÍRNÁ ARCHITEKTURA“
 4. Vydání výplatní písmenové poštovní známky „50 LET BANJO BANDU IVANA MLÁDKA“
 5. Vydání výplatní písmenové poštovní známky „AERO ALBATROS“
 6. Vydání výplatní písmenové poštovní známky „ALFONS MUCHA“
 7. Vydání příležitostné poštovní dopisnice „TRABANTEM NAPŘÍČ KONTINENTY“
 8. Vydání příležitostné poštovní dopisnice „PRAGA PICCOLA 2020“
 9. Vydání výplatní písmenové poštovní známky „ZNÁMKA NA ZNÁMCE: CHYBOTISK 50 NA 50“
 10. Vydání výplatní písmenové poštovní známky „ZNÁMKA NA ZNÁMCE: RUMĚLKOVÝ MERKUR“
Soubory ke stažení
Top