POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 7 z 11. června 2019

Sdělení Českého telekomunikačního úřadu

  1. Souhrnná zpráva o plnění povinností uložených držiteli poštovní licence České poště, s.p., za rok 2018

Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

  1. Vydání příležitostné poštovní známky „Umělecká díla na známkách: ZDENĚK SÝKORA“
  2. Vydání příležitostné poštovní známky „Umělecká díla na známkách: VÁCLAV RADIMSKÝ“
  3. Vydání příležitostné poštovní známky „JAN PALACH A JAN ZAJÍC“
  4. Vydání příležitostné poštovní známky „TECHNICKÉ PAMÁTKY: PRVNÍ KOŇSKÁ TRAMVAJOVÁ LINKA“
  5. Vydání příležitostné poštovní známky „MAHÁTMA GÁNDHÍ“
Soubory ke stažení
Top