POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 6 z 4. června 2021

Sdělení Českého telekomunikačního úřadu

17.    Sdělení o zahájení přezkumu úrovně kvality a způsobu poskytování a zajišťování základních služeb a jejich všeobecné dostupnosti na celém území České republiky podle základních kvalitativních požadavků a přezkumu povinnosti držitele poštovní licence poskytovat a zajišťovat základní služby podle § 37 odst. 4 zákona o poštovních službách


Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

18.    Vydání příležitostné poštovní známky „ČESKÝ DESIGN: BOŘEK ŠÍPEK“
19.    Vydání příležitostného poštovního aršíku „KRÁSY NAŠÍ VLASTI: STÁTNÍ ZÁMEK JEZEŘÍ“
20.    Vydání příležitostného poštovního aršíku „KOCOUR MIKEŠ“
21.    Vydání příležitostné poštovní známky „SLOVÁCKÝ ROK“

Soubory ke stažení
Top