POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 5 z 17. března 2022

Sdělení Českého telekomunikačního úřadu

9.  Zpráva o přezkumu v oblasti poštovních služeb: zveřejnění výsledků konzultace podle § 37 odst. 6 zákona o poštovních službách

Soubory ke stažení
Top