POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 3 z 15. února 2018

Sdělení Českého telekomunikačního úřadu

  1. Sdělení o vydání rozhodnutí čj. ČTÚ-30 773/2017-606/X.vyř. ze dne 11. 10. 2017 a čj. ČTÚ-70 437/2017-603 ze dne 12. 12. 2017 ve sporu mezi provozovatelem poštovních služeb a držitelem poštovní licence

Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

  1. Vydání příležitostné poštovní známky „Technické památky: Budova Městské knihovny hl. m. Prahy“
  2. Vydání příležitostné poštovní známky „Osobnosti: prof. MUDr. František Hamza“
  3. Vydání výplatní písmenové poštovní známky „Mucha: Hradčany s kupony pro přítisky“
  4. Vydání výplatní písmenové poštovní známky „Velikonoce“
  5. Vydání výplatní písmenové poštovní známky „Státní symboly“
Soubory ke stažení
Top