POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 12 z 24. listopadu 2020

Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

50.    Vydání poštovní dopisnice „POŠTOVNÍ SCHRÁNKA“
51.    Vydání příležitostného poštovního aršíku „PRAŽSKÉ MOTIVY“
52.    Vydání příležitostné poštovní známky „900. VÝROČÍ PREMONSTRÁTSKÉHO ŘÁDU“
53.    Vydání výplatní poštovní známky „BABOČKA“
54.     Přehled českých poštovních známek vydaných v roce 2020
55.     Kurz SDR (DTS) pro rok 2021

Příloha:

56.     Obsahový rejstřík Poštovního věstníku 2020

Soubory ke stažení
Top