POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 11 z 3. srpna 2022

Sdělení Českého telekomunikačního úřadu

21.  Zpráva o průběhu výběrového řízení na držitele poštovní licence pro období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024

Soubory ke stažení
Top