Péče o osoby se zvláštními sociálními potřebami

Poslední aktualizace provedena dne: 20.03.2015

Příručka pro spotřebitele: Cenová zvýhodnění pro handicapované a seniory

Seniorům a zdravotně postiženým vycházejí operátoři vstříc speciálními cenovými plány. Díky nim lze dosáhnout slev až několik set korun.

Nabídka pro seniory či zdravotně postižené osoby může mít různé formy – např. tarif výhradně pro seniory, sleva k běžnému tarifu či státní příspěvek. Český telekomunikační úřad připravil přehled těchto zvýhodnění spolu s cennými radami, jak ušetřit.

Brožura – Cenová zvýhodnění pro handicapované a seniory 731 kB | pdf

Český telekomunikační úřad je ze zákona o elektronických komunikacích (Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů) zmocněn k ukládání takových povinností a opatření podnikateli – poskytovateli universální služby, aby dostupnost veřejné telefonní služby byla rovnocenně zabezpečena co nejširšímu okruhu osob a to jak v cenové dostupnosti, tak i v dostupnosti pro osoby se zdravotním handicapem. Aktuální informace o rozhodnutích Úřadu v této oblasti a další související informace jsou uvedeny v této části.

  • Rada Českého telekomunikační úřadu vydala dne 7. 6. 2011 rozhodnutí o uložení povinnosti umožnit v rámci univerzální služby osobám se zvláštními sociálními potřebami v souladu s § 44 a § 45 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výběr cen nebo cenových plánů (dále jen „zvláštní ceny“), které se liší od cenových plánů poskytovaných za normálních obchodních podmínek.
    Tisková zpráva k uvedené problematice byla zveřejněna dne 20. 6. 2011: Vydání rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby zvláštní ceny podle § 38 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích. Úplné znění tiskové zprávy naleznete zde. Úplný text rozhodnutí je dostupný zde.
Top