Oznamování protiprávního jednání

Český telekomunikační úřad naplňuje nařízení vlády o oznamování podezření ze spáchání protiprávního jednání

V Českém telekomunikačním úřadu byla zajištěna organizační opatření související s oznamováním protiprávního jednání podle nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu (tzv. whistleblowing).

V souladu s § 2 výše uvedeného nařízení, určil předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu státního zaměstnance, který přijímá oznámení a prošetřuje v nich obsažená podezření (dále jen „prošetřovatel“). Funkci prošetřovatele v Českém telekomunikačním úřadu bude plnit Mgr. Šárka Němečková, ředitelka odboru legislativního a právního. V době její nepřítomnosti ji bude zastupovat Mgr. Marek Beran, vedoucí oddělení legislativního.

Současně byla zřízena schránka pro příjem oznámení v listinné podobě. Oznámení je možné vložit do schránky pro příjem oznámení, která je označena nápisem „Oznámení o protiprávním jednání. Schránka je určena pouze pro příjem oznámení o protiprávním jednání v Českém telekomunikačním úřadu podle nařízení vlády č. 145/2015 Sb.“ a je umístěna na budově sídla Českého telekomunikačního úřadu (Sokolovská 219, Praha 9), cca 3 metry od hlavního vstupu z ulice Bratří Dohalských. Schránka je umístěna tak, aby minimalizovala možnost odhalení totožnosti oznamovatele.

Oznámení je také možno zaslat prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu korupce@ctu.cz. Obsah schránky pro příjem oznámení a elektronická pošta budou kontrolovány a vybírány každý pracovní den.

Top