OZNÁMENÍ o zveřejnění výzvy k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. A/11/XX.2006-Y v souladu s Pravidly Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) oznamuje, že podle § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) zveřejnil výzvu k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzu trhu č. A/11/XX.2006-Y, trhu č. 11 – velkoobchodní plný přístup k účastnickému kovovému vedení nebo sdílený přístup k účastnickému kovovému vedení nebo úseku účastnického kovového vedení sítě pro účely poskytování služeb elektronických komunikací (dále jen OOP č. A/11/XX.2006-Y).

Návrh OOP č. A/11/XX.2006-Y spolu s výzvou k uplatnění připomínek k OOP č. A/11/XX.2006-Y jsou uveřejněny na internetových stránkách Úřadu na diskusním místě zde. Návrh OOP č. A/11/XX.2006-Y byl dne 27. 12. 2005 pro větší přehlednost a pro zjednodušení uplatnění případných připomínek doplněn o číslování řádků, přičemž obsah nebyl změněn.

ČTÚ čj 42800/05-609
odbor analýz trhů

Top