OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. všeobecné oprávnění č. VO-R/1/XX.2008-Y k provozování uživatelských terminálů sítí GSM a IMT / UMTS

Český telekomunikační úřad sděluje, že v souladu s § 130 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), a podle čl. 5 odst. 1 Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě zveřejnil dne 24. října 2008 k provedení § 9 zákona o elektronických komunikacích v sekci Diskusní místo návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/1/XX.2008­Y k provozování uživatelských terminálů sítí GSM a IMT / UMTS.

ČTÚ čj. 89 287/2008-613
odbor správy kmitočtového spektra

Top