OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/11/XX.2015-Y pro kmitočtové pásmo 27,5–33,4 GHz

Český telekomunikační úřad sděluje, že v souladu s § 130 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), a podle čl. 5 odst. 1 Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě, zveřejnil v sekci diskusní místo k provedení § 16 odst. 2 zákona o elektronických komunikacích návrh opatření obecné povahy – část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/11/XX.2015-Y pro kmitočtové pásmo 27,5–33,4 GHz.

čj. ČTÚ-23 396/2015-605
odbor mezinárodních vztahů

Top