OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/5/XX.2013-YY, trhu č. 5 – velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací

Český telekomunikační úřad zpracoval v rámci provádění analýz relevantních trhů podle § 51 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/5/XX.2013-YY, trhu – č. 5 – velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací.

Návrh OOP č. A/5/XX.2013-YY je uveřejněn na internetových stránkách Úřadu v sekci Diskusní místo.

čj. ČTÚ-17 304/2011-609/VI. vyř.
odbor analýz trhů

Top