OZNÁMENÍ o zahájení zadávacího řízení

Český telekomunikační úřad (dále je „ČTÚ“) v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, oznamuje zahájení zadávacího řízení a zpřístupnění kvalifikační dokumentace na nadlimitní veřejnou zakázku „Administrace datového centra ČTÚ“. Předmětem veřejné zakázky je dodávka služby - administrace datového centra ČTÚ, administrace IS ASMKS a podpora aplikační a klientské vrstvy IS ASMKS pro Český telekomunikační úřad.
(ASMKS - Automatizovaný systém monitorování kmitočtového spektra)

Kvalifikační dokumentace 228 KB
Top