OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení ITU TELECOM WORLD 2009 – Youth Forum

Na základě výzvy generálního tajemníka Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlašuje výběrové řízení na nominaci kandidátů do mládežnického fóra, které bude doprovodnou akcí Světové telekomunikační výstavy ITU TELECOM WORLD 2009 – Youth Forum, pořádané švýcarskou vládou.

Tato akce proběhne ve dnech 5. – 9. září 2009 v Ženevě. Fórum bude vynikající příležitostí k seznámení se špičkovými informačními a komunikačními technologiemi (ICT), pro výměnu zkušeností a získaní dalších podnětů a osobních kontaktů z oblasti ICT.
Podrobnější informace lze získat na /youth.

Každý členský stát ITU má právo nominovat dvě studentky a dva studenty s českým občanstvím ve věku 18 až 23 let, kteří mají ukončeny minimálně dva ročníky v jakémkoliv oboru univerzitního studia nebo na vyšších školách technických a jsou schopni komunikovat v angličtině, francouzštině nebo ve španělštině. Z nich pak výběrový panel ITU vybere do 30. června 2009 vždy jednu studentku a jednoho studenta z každého členského státu ITU pro účast na tomto fóru. Vybraným kandidátům budou ITU plně hrazeny náklady na cestu, stravování, ubytování a diety.

Přihlášku do výběrového řízení na řádně vyplněném, potvrzeném a podepsaném formuláři, 2 podepsané fotografie pasového formátu a esej (v angličtině, francouzštině nebo španělštině) na téma „What is the biggest problem facing people in your community and how would you use information communication technologies to solve it“, je třeba nejpozději

do 15. února 2009 do 16:00 hodin

poslat poštou nebo doručit do podatelny na adresu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1.

Nominovaným kandidátům za Českou republiku, vybraným výběrovou komisí MPO, bude zasláno písemné vyrozumění do 10. března 2009.

V případě dotazů se prosím obracejte na Ing. Petra Ondráčka, CSc.,
tel. 224 852 241, ondracek@mpo.cz.

Top