Oznámení o vydání rozhodnutí o udělení poštovní licence čj. ČTÚ-11 268/2022-610/XIV. vyř.

Rada Českého telekomunikačního úřadu podle § 36a odst. 1 písm. b) zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 146 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydala rozhodnutí čj. ČTÚ-11 268/2022-610/XIV. vyř. o udělení poštovní licence podle § 22 zákona o poštovních službách.

Předmětem udělené poštovní licence je povinnost zajistit dostupnost těchto základních služeb:

služba dodání poštovních zásilek do 2 kg do zahraničí a dále vnitrostátně pro poštovní zásilky, jejichž rozměry nepřesahují 35,3 x 25 x 2 cm a hmotnost 1 kg, služba dodání poštovních balíků do 10 kg do zahraničí, služba dodání peněžní částky poštovním poukazem, služba dodání doporučených zásilek, služba dodání cenných zásilek, služba bezúplatného dodání poštovních zásilek do 7 kg pro nevidomé osoby, služby, které musí být zajištěny na základě závazků vyplývajících z členství České republiky ve Světové poštovní unii.

čj. ČTÚ-11 268/2022-610/XIV. vyř.
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Soubory ke stažení
Top