OZNÁMENÍ o vydání přídělu rádiových kmitočtů v pásmech 900 MHz a 1800 MHz podle § 20 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích

Český telekomunikační úřad sděluje, že podle § 20 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), udělil společnosti O2 Czech Republic a.s. se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, IČO 60193336, příděl rádiových kmitočtů pro zajištění veřejné sítě elektronických komunikací v pásmech 900 MHz a 1800 MHz.

Přídělem jsou udělena práva k rádiovým kmitočtům v těchto kmitočtových úsecích:

880,1–881,9 / 925,1–926,9 MHz, 885,5–886,9 / 930,5–931,9 MHz,
897,1–899,9 / 942,1–944,9 MHz, 902,1–904,1 / 947,1–949,1 MHz,
906,1–909,3 / 951,1–954,3 MHz, 911,7–912,9 / 956,7–957,9 MHz,
1711,3–1721,9 / 1806,3–1816,9 MHz a 1723,9–1727,3 / 1818,9–1822,3 MHz.

Příděl je platný od 8. února 2016 do 22. října 2024.

čj. ČTÚ-52 417/2015-613
odbor správy kmitočtového spektra

Top