OZNÁMENÍ o vydání opatření obecné povahy č. OOP/4/09.2014-6, kterým se stanoví metodika účelového členění nákladů a výnosů a jejich přiřazování a určuje se struktura vykazovaných informací

Český telekomunikační úřad vydal opatření obecné povahy č. OOP/4/09.2014-6, kterým se stanoví metodika účelového členění nákladů a výnosů a jejich přiřazování a určuje se struktura vykazovaných informací.

Sdělení o vydání opatření obecné povahy je umístěno na elektronické úřední desce zde.

čj. ČTÚ-33 415/2014-611/III. vyř.
odbor ekonomické regulace

Top