OZNÁMENÍ o vydání opatření obecné povahy č. OOP/19/07.2011-12, kterým se stanoví procentní podíly výnosů za poskytování služeb uvedených v § 49 odst. 5 zákona pro účely financování univerzální služby za rok 2009

Český telekomunikační úřad vydal opatření obecné povahy č. OOP/19/07.2011-12, kterým se stanoví procentní podíly výnosů za poskytování služeb uvedených v § 49 odst. 5 zákona za rok 2009

Sdělení o vydání opatření obecné povahy je umístěno na elektronické úřední desce zde.

Sdělení o opravě písařské chyby v opatření obecné povahy č. OOP/19/07.2011-12.

čj. ČTÚ-51 794/2011-611
odbor ekonomické regulace

Top