OZNÁMENÍ o vydání opatření obecné povahy analýza trhu č. A/1/05.2014-4, trh č. 1 −; přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě

Český telekomunikační úřad podle § 51 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, vydal opatření obecné povahy analýza trhu č. A/1/05.2014-4, trh č. 1 −; přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě.

Sdělení o vydání opatření obecné povahy je umístěno na elektronické úřední desce zde.

čj. ČTÚ-26 762/2014-611
odbor ekonomické regulace

Top