OZNÁMENÍ o ukončení Aukce a o rozdělení rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 3600–3800 MHz Vítězům aukce

Český telekomunikační úřad podle kap. 7 Aukčního řádu – přílohy 3 k Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 3600–3800 MHz zveřejňuje Oznámení o ukončení Aukce a o rozdělení rádiových kmitočtů Vítězům aukce.

čj. ČTÚ-1/2017-613/ XXIX. vyř.
odbor správy kmitočtového spektra

Soubory ke stažení
Top