OZNÁMENÍ o prodloužení lhůty k uplatnění připomínek ve veřejné konzultaci k návrhu testu 3K pro Trh mobilních služeb

Český telekomunikační úřad oznamuje, že na základě žádosti dotčených subjektů prodloužil v rámci veřejné konzultace lhůtu pro uplatnění připomínek k návrhu testu tří kritérií pro Trh mobilních služeb, a to o jeden měsíc do 17. října 2017.

Top