Oznámení o přijetí dokumentu

Přijatý dokument definuje zejména základní pojmy a popis služby, procesy mezi jednotlivými provozovateli při jejím zřízení a testování a modely účtování, včetně zásad změnového řízení.

Český telekomunikační úřad (dále jen "ČTÚ") a Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (dále jen "APVTS") sdělují, že Řídícím výborem Fóra pro zavedení přenositelnosti čísel (dále jen ŘV Fóra) byl přijat dokument "Výběr provozovatele krátkou individuální volbou čísel pro jednotlivá volání" (červen 2002) a následně jeho Změna č. 1 (červenec 2002).

Přijatý dokument definuje zejména základní pojmy a popis služby, procesy mezi jednotlivými provozovateli při jejím zřízení a testování a modely účtování, včetně zásad změnového řízení.

Dokument "Výběr provozovatele krátkou individuální volbou čísel pro jednotlivá volání" je široké veřejnosti dostupný na internetové stránce ČTU (www.ctu.cz) a internetové stránce APVTS (www.apvts.cz). Do jeho originální verze lze nahlédnout v sídle ČTÚ (Sokolovská 219, Praha 9 - odbor regulace telekomunikačních sítí a služeb) nebo v sídle APVTS (Jeseniova 30, Praha 3).

Ing. David Stádník v.r.
předseda
Českého telekomunikačního úřadu

Ing. Svatoslav Novák v.r.
předseda
Asociace provozovatelů veřejnýchtelekomunikačních sítí

Top