OZNÁMENÍ o předložení rozkladů proti rozhodnutí čj. ČTÚ-100 054/2010-611/IX. vyř.

Dne 2. 8. 2011 byla na úřední desce ČTÚ v sekci Veřejná vyhláška zveřejněna Veřejná vyhláška oznamující podání rozkladů proti rozhodnutí čj. ČTÚ-100 054/2010-611/IX. vyř.
Jedná se o správním řízení, které je vedeno s větším počtem účastníků. Přílohou vyhlášky je Seznam účastníků řízení čj. ČTÚ-100 054/2010-611.

ČTÚ čj. ČTÚ-100 054/2010-611
odbor ekonomické regulace

Top